نرم افزار مدیریت مجتمع سازه یار
  راهنمای نصب سازه یار
نسخه آزمایشی نرم افزار مدیریت مجتمع سازه یار(84.8 MB) دانلود : 1825

توجه : برای نسخه های ویندوز 10 و بالاتر لطفا علاوه بر فایل نصب برنامه ، فایل        SetupSQLServer2008.exe     نیز دانلود و نصب گردد . (110.9 MB)

مرحله اول :

نصب نرم افزار

مرحله دوم :

نصب نرم افزار

مرحله سوم :

نصب نرم افزار

مرحله چهارم :

نصب نرم افزار

مرحله پنجم :

نصب نرم افزار

مرحله ششم :

نصب نرم افزار

مرحله هفتم :

نصب نرم افزار

مرحله هشتم :

ورود به نرم افزار

نسخه آزمایشی نرم افزار مدیریت مجتمع سازه یار(84.8 MB) دانلود : 1825

  راهنمای رفع خطاهای احتمالی در نصب

چنانچه مشکلی در اجرای برنامه پس از نصب داشتید لطفا موارد زیر را بررسی بفرمائید ...


پس از نصب برنامه حتما باید سرویس بانک اطلاعاتی SQL سرور در سرویس های شما نصب شده باشد. برای بررسی این موضوع به آدرس Control Panel\Administrative Tools\Services مراجعه کنید . در جدول سرویس های نصب شده باید سرویسی بنام MSSQL $ SAZEHYAR نصب و ضمنا وضعیت سرویس بحالت Started باشد .


Pic9

اگر سرویس مورد نظر وجود نداشت دوباره برنامه نصب را اجرا کنید و گزینه Repair را انتخاب و دوباره مراحل نصب را ادامه بدهید .


Pic10

  راهنمای نصب مجدد نرم افزار

چنانچه مایلید تا نسبت به تغییر ویندوز یا آپدیت ویندوز اقدام نمائید کافیست شاخه نصب نرم افزار را تا نصب ویندوز حفظ نمائید . با توجه به اینکه پیشنهاد میشود همیشه برنامه در درایوی غیر از درایو نصب ویندوز نصب گردد لذا کافیست شاخه نصب برنامه بدون تغییر تا پایان نصب ویندوز باقی بماند.

پس از نصب ویندوز کافیست ابتدا برنامه نصب سازه یار را اجرا و مراحل نصب را دنبال نمائید و برنامه را نصب کنید . بدون اجرا کردن ShortCut برنامه جدید آن را از روی دستاپ حذف نمائید و به شاخه قبلی نصب برنامه رفته و آنرا اجرا نمائید .

دقت داشته باشید همیشه برنامه را در درایوی غیر از درایو نصب ویندوز ، نصب نمائید . پیشنهاد میشود برای سهولت همیشه در درایو آخر کامپیوتر نصب گردد.